Kies je favoriete radiostation

Dossiers

Gisteren

Columns

Gisteren ontving ik een interessant document. Een computerbestand met de resultaten van een op mijn verzoek gehouden luisteronderzoek. Het is slechts de ruwe versie, de mooie gedrukte rapporten moeten nog worden uitgewerkt. Maar in elk geval kon ik er voldoende uit afleiden om bevestigd te zien wat ik al vaker heb geroepen.

En ik ga het nu opnieuw roepen, op het gevaar af dat er een stortvloed van mailtjes komt, gestuurd door mensen die anders beweren. Maar toch, ik ben ervan overtuigd: mensen luisteren vooral naar de radio om zich te vermaken, niet om er iets wijzer van te worden. Muziek en achtergrondgeluid zijn de dingen die mensen vooral zoeken in radio.

En Radio 1 dan? En Business News Radio? Ja, natuurlijk. Er is een grote groep mensen die via het radiotoestel nieuws consumeert. Maar daar staat tegenover dat er legio muziekzenders zijn, die mijn stelling ruimschoots onderschrijven. De enquête, gehouden onder 500 inwoners van mijn woonplaats, bevestigt mijn vermoeden eveneens. Het vragenlijstje was opgesteld om de populariteit te meten van de lokale omroep alhier, maar verschaft tevens enig inzicht in het algemene luistergedrag van de ondervraagde burgers. Op de vraag "Op welke manier neemt u het nieuws tot u" antwoordt een meerderheid "televisie", gevolgd door "krant". Slechts een zeer beperkte groep respondenten geeft aan hiervoor de radio te gebruiken.

Maar wat doet nu onze overheid? Ze verplicht de lokale omroepen tot het uitzenden van informatieve, culturele en educatieve aard, betrekking hebbend op het eigen verzorgingsgebied. En dat gedurende tenminste de helft van het totaal aantal uren dat de zender in de lucht is, gerekend tussen 07:00 en 23:00 uur. Met andere woorden, de omroepen worden verplicht die programma's te brengen waar kennelijk een meerderheid van de luisteraars geen boodschap aan heeft. Dat is toch wel een beetje vreemd. Ik weet wat de achterliggende gedachte is geweest bij het instellen van deze regel en ik begrijp de bedoelingen, maar echt werken doet het allemaal niet. Ik heb in het verleden diverse malen getracht dergelijke programma's op daguren te programmeren. En wat hoor je aan de telefoon? ,,Teveel gelul op de radio, wanneer komt er weer muziek?''

Ik kom dus tot de conclusie dat we de lokale omroepen in Nederland beter zouden moeten afstemmen op de behoeften van de burgers. Zo'n enquête is een mooi instrument om die behoeften te peilen. Dat hoeft niet constant, de behoeften zullen zich mijns inziens niet zo heel snel wijzigen. Eens per twee of drie jaar zou door een landelijke instantie zo'n enquête kunnen worden uitgevoerd die representatief mag worden geacht voor het ganse land. Vervolgens komt er een landelijke richtlijn voor alle lokale omroepen, waarin staat verwoord hoe zijn hun programmering voor de komende periode van twee of drie jaar dienen te verdelen. Geen 50% informatie meer, maar 10%, omdat dit ongeveer het aantal luisteraars is dat hieraan kennelijk voornamelijk behoefte heeft. Mogelijk komt uit het landelijke beeld een ander percentage naar voren, maar veel hoger zal het vast niet zijn.

Zo houden de lokalo's mensen en geld over om zich optimaal te kunnen richten op het daadwerkelijk bevredigen van de behoeften van hun luisteraars. Voor zover dit het maken van radioprogramma's betreft, uiteraard. Maar ach... Ik zal voorlopig wel een roepende in de woestijn blijven. Beleidsmakers zijn er nu eenmaal geweldig goed in om beleid te maken, ongeacht de vraag of dit beleid aansluit bij de wensen en behoeften van onze samenleving. Niet altijd vervelend, maar soms best wel...

Raimond Bos

Gerelateerde Artikelen