Kies je favoriete radiostation

Dossiers

10 Reacties op internetconsultatie regionale DAB+capaciteit

DAB

De plannen van Minister van Economische zaken om restcapaciteit op de bovenregionale DAB+kavels te verdelen onder bestaande regionale stations zijn niet bij alle partijen in goede aarde gevallen. Zo zijn de regionale publieke omroepen het er niet mee eens dat zij geen extra capaciteit kunnen aanvragen, terwijl partijen zonder FM-frequentie ook graag mee willen kunnen doen.

Begin juli startte Minister van Economische zaken een internetconsultatie ronde met betrekking tot de verdeling van restcapaciteit op de bovenregionale DAB+kavels. Hieruit blijkt dat de markt ‘op slot’ gaat voor nieuwe partijen. Als het aan de minister ligt, dan wordt de restcapaciteit uitsluitend  toegewezen aan bestaande partijen.

Mochten de plannen van de minster doorgaan, dan wordt het voor sommige regionale commerciële omroepen mogelijk om in heel Nederland hun programma te gaan uitzenden en worden het dus landelijke commerciële omroepen.

Op de internetconsultatie kwamen in totaal 10 reacties binnen van zowel publieke als commerciële partijen.

Ook publieke regionale zenders willen uitbreiden
Zo is het de Stichting ROOS (Regionale Omroep Ontwikkeling en Samenwerking) dan ook een doorn in het oog dat regionale publieke omroepen geen extra capaciteit mogen aanvragen: “Ook ROOS wil dat publieke regiostations mee kunnen doen aan de verdeling. Daarnaast vrije capaciteit inzetten om uitzendkwaliteit overige stations te verbeteren.”

Ook RTV Utrecht is deels tegen de plannen van de minister: “RTV Utrecht juicht het toe dat de overheid, door de benutting van de restcapaciteit in het bovenregionale kavel voor radio, een verdere bijdrage wil leveren aan de digitalisering van de Nederlandse etherradio, maar er bezwaar tegen dat de regeling alleen opengesteld wordt voor de commerciële vergunninghouders van de bovenregionale
kavel.

Wij willen de bestaande samenwerking met De Concertzender uitbreiden lot doorgifte van het hoofd-kanaal van De Concertzender via DAB+ in kavel 6B. Dit kanaal kent thans geen etherdoorgifte.”

Grenzen opzoeken
De Oostelijke Mediagroep (voorheen actief met Keizerstad FM) vraagt zich af onder welk regionaal DAB-kavel zijn frequentie in Nijmegen valt: De scheidslijn tussen het allotment 6B en 7A loopt (bijvoorbeeld ook) dwars door de gemeente Nijmegen, waardoor allotment 7A formeel ook dekking zal hebben in Gelderland. Er bestaat geen exacte aanduiding van de scheidslijn in de beschikbare documentatie. Aannemelijk is wel dat de frequentie 94.2 (Nijmegen, vallend onder kavel B20) analoge dekking heeft in allotment 7A. In dat geval zou de vergunninghouder van kavel B20 in de gelegenheid moeten worden gesteld met voorrang een extra dekking in allotment 7A aan te vragen.

Abracadabra
Bij RADIONL/Waterstad FM/Freez FM/Joy Radio in Sneek geven ze aan weinig te snappen van de stukken van de minister. Directeur Nico Silvius schrijft: “Wil aangeven dat ik de leesbaarheid en toegankelijkheid van het stuk niet goed vind. De regeling is moeilijk te snappen iets wat ik jammer vind en onduidelijkheid geeft. Overheid zou juist dit beter moeten doen.” Daarnaast pleit hij voor een veiling van de capaciteit in plaats van een loting.
 
Middengolf
Ook Ruud Poeze van Quality RTV laat zijn stem horen en vraagt zich af hoe de eigenaren van de (nog) niet verdeelde middengolffrequenties aan de digitaliseringplicht moeten voldoen: “Het is onredelijk een toekomstige MG vergunninghouder uit te sluiten van deelname aan de rest verdeling.” Daarnaast laat hij nogmaals weten het oneerlijk te vinden dat middengolfzenders verplicht via DAB+ moeten uitzenden.

Partijen zonder FM-frequentie niet blij
Bij partijen zonder FM-frequentie zijn  de plannen van het minister niet echt goed ontvangen. Zij vinden het oneerlijk dat ze opnieuw buitengesloten worden. Eén van deze partijen is Nova FM uit Tiel: “De conceptregeling blokkeert volledig de toegang tot DAB voor regionale commerciële zenders zonder FM-frequentie. Dit is een gemiste kans. Er zijn vele regionale omroepen actief op de kabel en/of internet die hoogwaardige programma’s produceren. De luisteraar zou deze omroepen graag overal ontvangen. Waarom sluit de Minister dergelijke omroepen uit van digitale etherdistributie?”

In strijd met de wet?
Volgens Rato Zendertechniek zijn de plannen van de minister zelfs in strijd met de wet: “”Uw voorgenomen plannen om nieuwe toetreders opnieuw tot de radiomarkt te weren zijn ons inziens in strijd met de Europese regelgeving en de uitgangspunten van zowel het Zero base.

Ook wordt in deze het uitgangspunt van de regionale omroepen volledig genegeerd, namelijk het produceren van programma's gericht op het uitzend waarvoor het bedoeld is. Het CBb was in haar uitspraak op 6 september 2013 duidelijk (rato zaak) dat omroepen welke een vergunning hebben gekregen moeten voldoen aan de hieraan gesteld eisen ten aanzien van de regiogerichtheid, te weten programma's verzorgen waarvoor het bedoeld is, alle vergunninghouders moeten dus een programma maken voor die regio waar hun FM frequentie voor verleend is, dus ook met de hieraan vast geknoopte vergunning voor Digital Broadcasting. Het opzettelijk verruimen van de regio naar heel Nederland of grote delen ervan is niet toegestaan, de vergunningen zijn verleend met een maximum bereik van 30 % , de verlenging van de vergunning maakt dit niet anders, deze vergunninghouders mogen hun programma niet in een groter deel dan 30% van Nederland uitzenden.”

Herbert Visser van 100% NL en Radio 10 onderstreept dat de plannen in strijd zijn met de wet: “Deze conceptregeling is in strijd met de Machtigingsrichtijn. Deze richtlijn verbiedt het uitdrukkelijk om digitale restcapaciteit slechts aan te laten vragen door partijen die reeds over analoge (en digitale (bovenregionale) frequentieruimte beschikken.”

Alle reacties op de internetconsultatie kunnen hier nagelezen worden. [Radio.NL]

Gerelateerde Artikelen