Kies je favoriete radiostation

Dossiers

‘Migratie analoge radio VK naar DAB in 2015 voltooid’

DAB

Alle landelijke radiostations en een groot deel van de lokale stations in het Verenigd Koninkrijk zullen vanaf 2015 uitsluitend nog digitaal te beluisteren zijn. Dit ambitieuze plan onthulde de Britse overheid deze week in het rapport ‘Digital Britain’. Daarmee lijkt de overheid Digital Audio Broadcasting (DAB) en andere vormen van digitaal radio luisteren letterlijk ‘door de strot’ van de luisteraars te willen duwen.

‘Migratie analoge radio VK naar DAB in 2015 voltooid’ Migratie naar DAB
Al enige tijd praten de Britse overheid, de BBC en de commerciële radiostations over de manier waarop de migratie van analoge naar digitale radio moet gaan verlopen. Aanvankelijk leek het erop dat er pas een plan opgesteld zou gaan worden als tenminste 50% van de totale luistertijd via digitale platforms plaatsvindt. Dit tot groot ongenoegen van de commerciële radiostations, die het liefst een datum willen zien waarop de analoge frequenties worden uitgeschakeld.

Deze week publiceerde de Bitse overheid de definitieve versie van het rapport ‘Digital Britain’, waarin onder meer de migratie van analoge radio naar digitale platformen staat beschreven. Opmerkelijk is dat de overheid alsnog besloten heeft om een datum vast te stellen waarop het migratieproces voltooid moet zijn. Zodra 90% van de Britse bevolking digitaal naar de radio kan luisteren, zal er een overgangsperiode van twee jaar gaan lopen, waarna de analoge uitzendingen van de landelijke radiostations, alsmede een groot aantal lokale radiostations, gestaakt zullen gaan worden.
Verwacht wordt dat dit al eind 2015 zo ver zal zijn. De grote vraag is alleen of deze beslissing realistisch is.

Analoog populair
Momenteel wordt voor 80% nog steeds analoog (FM/AM) naar de radio geluisterd. Slechts 20% van de totale luistertijd gaat via digitale platformen, waarbij DAB een aandeel van ongeveer 13% inneemt. Volgens het rapport Digital Britain stijgt de verkoop van DAB-ontvangers elk jaar. Momenteel zouden er 9 miljoen DAB-ontvangers over de toonbank zijn gegaan in het Verenigd Koninkrijk. Wat het rapport er echter niet bij vermeld dat de meeste DAB-ontvangers ook gewoon FM-uitzendingen kunnen ontvangen. Daarnaast is de toename van luistertijd via digitale platformen de laatste paar jaren niet echt spectaculair.

Thuis en in de auto
Een ander belangrijk punt waar hard aan moet worden gewerkt is het beluisteren van DAB-uitzendingen in de auto. Nog altijd zijn er geen betaalbare en gangbare autoradio’s voor DAB ontvangst. Wel is er momenteel een tussenoplossing. Een fabrikant heeft een portable DAB-ontvanger voor in de auto ontworpen. Deze ontvanger is qua grootte en bevestiging vergelijkbaar met een navigatiesysteem. Deze ontvanger zendt het DAB-signaal via een laagvermogen FM-zender uit, waardoor het weer ontvangen kan worden door de bestaande autoradio.

Door een datum vast te stellen waarop de analoge uitzendingen worden beëindigd, hopen de overheid en de radiostations de fabrikanten van autoradio’s te prikkelen om geschikte ontvangers voor DAB te maken. Verwacht wordt dat dit in 2013 gerealiseerd zal zijn. Volgens het ambitieuze plan van de overheid zullen dus in twee jaar tijd miljoenen autoradio’s vervangen moeten worden. Om nog maar niet te spreken over de miljoenen analoge radio-ontvangers thuis. Daarnaast dient ook de DAB-ontvangst binnenshuis sterk verbeterd te worden de komende jaren. Het lijkt er dus op dat de overheid, onder aanmoediging van de radiostations, digitale radio kosten wat het kost ‘door de strot’ van de luisteraars willen duwen.

Investering
De kosten van de verdere uitbouw van het DAB-zenderpark zullen echter betaald moeten worden door de BBC en de commerciële radiostations. Verwacht wordt dat het hier om een bedrag van bijna 235 miljoen euro gaat. Een flinke kostenpost. Zeker in deze financieel minder gunstige tijden. Grote vraag is of de commerciële stations en de ‘Beeb’ dit bedrag überhaupt wel kunnen betalen.

Versoepeling regels
In ruil voor de migratie van FM/AM naar DAB, is de overheid bereid om de regelgeving voor commerciële radiostations te versoepelen. Voor stations met een potentieel bereik van minder dan 700.000 luisteraars zullen het verplichte aantal uren aan lokale programma’s worden verminderd. Daarnaast zullen lokale radiostations mogen fuseren om zo een regionaal station te kunnen vormen op het DAB-multiplex. Tevens zullen alle lokale radiolicenties verlengd worden tot 2020 en alle licenties voor het exploiteren van een DAB-multiplex tot 2030. Wel wil de overheid dat lokale radiostations het aantal lokale nieuwsbulletins verhogen.

Ultra lokaal
Ondanks dat verwacht wordt dat in 2015 alle landelijke radiostations en een groot aantal lokale radiostations alleen nog digitaal uitzenden, zal het niet stil worden op de FM-band. De overheid wil de vrijgekomen ruimte op de FM-band namelijk in gaan zetten voor ‘ultra lokale’ radio. Hoe deze stations er precies uit moeten gaan zien is nog onduidelijk. [RS/Radio.NL]

Gerelateerde Artikelen