Kies je favoriete radiostation

Dossiers

Tel Sell in Zoetermeer (And Other Tales From The Cable Hell)

Columns

Oh God, wat zijn programmaraden toch nodig in Nederland. Want, zo riep er laatst nog iemand (die ik even niet bij naam noem), als je de boel overlaat aan kabelmaatschappijen krijgen we alleen maar Tel Sell programma’s op de kabel en dat is een ongewenste situatie.

De programmaraden zelf lijken zich hier weinig van aan te trekken. De programmaraad Zoetermeer heeft in haar oneindige wijsheid besloten om de Zoetermeerse kijker te trakteren op een zender met ‘christelijke normen en waarden’ en da’s TBN Europe geworden. En wat is die zender dan? Een christelijke variant op Tel Sell. De kijker wordt opgeroepen om een Brits telefoonnummer te bellen om geweldig producten aan te kunnen schaffen, zoals altijd bij Tel Sell. De producten komen echter allemaal/voor een groot gedeelte uit het bestverkochte boek aller tijden. Sommige mensen noemen het een sprookjesboek, anderen een groot filosofisch werk, en de Paus noemt het de Bijbel. Laat de ka$$a maar rinkelen bij TBN!

Ik krijg nu ineens de neiging om flink te gaan vloeken. Maar laat ik dat maar niet doen. Voor je het weet beledig je die christenfundamentalist(en) in de programmaraad Zoetermeer die deze zender erdoorheen heeft / hebben gedrukt. En de rest van de programmaraadsleden die blijkbaar denken dat Zoetermeer onderdeel is van de Bible Belt en dat derhalve een flink deel van de bevolking de kabelraad op z’n blote knietjes gaat bedanken voor het feit dat ze worden getrakteerd op reli-Tel Sell.

De programmaraad Zoetermeer is ook op z’n plassertje getrapt omdat de grote commerciële partijen het gepruts van een aantal kabelraden zat zijn en besloten hebben om rechtstreeks met Casema te gaan onderhandelen. Zodat ze niet meer in het basispakket zetten (en dus niet aan den toorn der kabelraden zijn overgeleverd) maar tegen extra betaling in een standaardpakket komen. Het is en blijft amusant om te zien hoe goed bedoelde initiatieven als programmaraden een tegenovergesteld effect bereiken dan was voorzien. Diezelfde programmaraad is overigens ook boos op Casema, omdat die een deel van hun advies snel afwijst waardoor de geloofwaardigheid van dit clubje in het geding komt. Eh… ja. Bedankt, programmaraad Zoetermeer. Nu mag ik de koffie weer van mijn monitor af gaan vegen.

D’r zijn overigens wel meer programmaraden waar figuren die zichzelf erg belangrijk vinden hun incompetentie mogen etaleren. Neem daar de programmaraad Flevoland. Hun eerste (concept)advies is gelijk ook een van de slechtste adviezen die ik ooit heb gezien. Zo hebben ze, de zenders op de reservebank meetellend, zowel City FM als Rebecca FM in hun advies opgenomen. Kan iemand mij het verschil tussen die twee stations uitleggen? (OK, toegegeven, de reclameblokken, de jingles en een deel van het nieuws zijn verschillend). En ach, als we dan toch twee classic rock stations opnemen kan Arrow Rock Radio er ook nog wel bij. De bevolking van Flevoland zit immers te wachten op drie stations met zwaar vergelijkbare muziek, waarvan er twee nagenoeg identiek zijn. Het is toch de taak van een programmaraad om drie (nagenoeg identieke)zenders op te nemen wier gezamenlijke marktaandeel de vier procent niet zal overschrijden?

En laten we voor de lol Colorful ook maar even in ons advies opnemen, want die zender heeft de stekker er toch al uitgetrokken (wat ten tijde dat het concept werd opgesteld al bekend was!). Dat Colorful een aanzienlijke overlap heeft met het commerciële Juize.FM, die we ook opnemen in het advies, vinden we niet relevant. Want er luisterden altijd gigantisch veel mensen naar Colorful – het marktaandeel was 0,0!

Ondertussen snapt de voorzitter van dit zooitje ongeregeld het verschil tussen radio en televisie niet blijkens dit citaat (uit De Stentor): “In het standaardpakket kunnen ze vaak onderhandelen met de kabelmaatschappij, omdat die populaire zenders graag in het pakket opnemen, zodat het voor klanten het meest aantrekkelijke zenderaanbod wordt. Dan kunnen ze er geld voor krijgen”. Eh, ja. Kan iemand de heer Herrebrugh eens uitleggen dat radiostations altijd betalen voor doorgifte met als enige uitzondering de publieke omroepen? Blijkbaar ontbreekt het de amateur aan deze nogal elementaire kennis. Zal hij soms ook denken dat Discovery een radiostation is?

Herrebrugh gooit er trouwens ook nog een half leugentje uit in het stuk in De Stentor. Hij claimt dat een programmaraad niet kan beslissen dat een zender moet verdwijnen. Een kabelraad heeft die macht echter wel; ze brengen een zwaarwegend advies uit dat een kabelmaatschappij in principe op moet volgen. De enige manier waarop een zender daar onderuit kan is door zelf specifieke afspraken te maken met een kabelmaatschappij waardoor ze om een kabelraad heen kunnen.

Een speciaal bedankje gaat hier trouwens uit naar het Landelijk Steunpunt Programmaraden, te bereiken onder de website Kabelraden.nl. Die zijn bezig om zoveel mogelijk kabelraden het Internet op te krijgen, waardoor u en ik fijn rond kunnen klikken in de adviezen die er worden uitgebracht. Wat overigens garant staat voor een paar uurtjes vermaak. Niet alleen vanwege de adviezen zelf, maar ook vanwege het taalgebruik in de documenten waarin de adviezen worden ‘toegelicht’. Het schijnt traditie te zijn om toch vooral teksten uit de mediawet in je advies op te nemen, zodat de inwoners waarover de TV-dictators van een kabelraad mogen beslissen toch vooral gaan denken dat een programmaraad belangrijk is! Zo bezien hebben kabelraden wel degelijk nut: ze geven zielige mensen een levensdoel.

Voor de liefhebbers van dit soort vermaak is er echter slecht nieuws. Het eerder genoemde steunpunt probeert namelijk om de verschillende programmaraden van fatsoenlijke informatie te voorzien. Het is alleen jammer dat de verscheidene raden zich geen moer aan lijken te trekken van deze informatie. Anderzijds laat ook het steunpunt regelmatig steekjes vallen. Ik noem een overzicht van radio- en TV zenders dat niet actueel meer is, informatie over bepaalde technieken die niet altijd even objectief en correct zijn en een workshop ‘Hoe kom ik in de pers?’ lijkt mij niet bepaald de eerste prioriteit van een dergelijk steunpunt gezien het alom aanwezige amateurisme in de programmaraden. Daarnaast blijven ze de irritante neiging houden hun ogen te sluiten voor allerhande misstanden en toch vooral programmaraden die de naam programmaraad niet zouden mogen dragen wegens het grove machtsmisbruik (Zoetermeer) of tenenkrommende incompetentie (Flevoland) door dik en dun verdedigen. Dat is een hele slechte zaak.

Zodoende blijven we dus de kans houden om ons de komende periode te vermaken over het gedrag van kabelraden. Tenminste, ik kan mij vermaken. Maar ik ben dan ook niet betrokken bij een radio- of TV-zender. Voor diegenen die dat wel zijn is er hoop: er komt een digitalisering aan. En daarmee worden de programmaraden definitief overbodig.

Groet, 
Michiel van Diesen

P.S.: Pikant detail is dat Herrebrugh (de voorzitter van het zooitje ongeregeld in Flevoland) voormalig lid is van de Tweede Kamer (PvdA).

Gerelateerde Artikelen