Kies je favoriete radiostation

Dossiers

db Europe biedt lokale omroepen gratis DAB distributie

DAB

db Europe is een zeer warme voorstander van de distributie van de niet landelijke publieke omroep via DAB. Om te bereiken dat de overheid dezelfde mening als db Europe uitdraagt heeft db Europe onderstaand voorstel op 22 mei 2003 aan de Ministeries van Economische zaken en Onderwijs Cultuur en Wetenschappen gedaan.

db Europe heeft zich de afgelopen zes jaren ingespannen om DAB in Nederland van de grond te krijgen. DAB heeft op dit moment een groei naar een marktrijp product doorgemaakt, dit maakt een snelle markt-introductie in Nederland mogelijk. Dit wordt onderbouwd door de volgende stellingen:
1. De zendernetwerk-technologie is uitgebreid getest en heeft zich bewezen.
2. De DAB ontvangers hebben een technologische ontwikkeling doorgemaakt en zijn nu gereed voor zeer grootschalige productie.
3. De grootschalige ontvanger productie maakt het op zijn beurt weer mogelijk, dat de DAB ontvangers nu voor onder de € 100, - bij de consument aangeboden kunnen worden.

Op dit moment ontbreekt het in Nederland aan voldoende DAB uitzendingen. Om dit te doorbreken stelt db Europe het volgende voor:
db Europe krijgt van de Nederlandse overheid de beschikking over een 15 jarige licentie voor Band III en wel voor de Allotments 11C en 6 B en de gehele L-Band. db Europe neemt de exploitatie en de werkzaamheden daartoe van de overheid over. De finale investering die daartoe voor het Band III zendernetwerk nodig is, bedraagt circa € 9 miljoen. Externe financiers zijn in principe bereid deze € 9 miljoen te financieren.
1. De overheid, i.v.m. nog onvoldoende bereik, het eerste jaar de exploitatiekosten tot een bepaald maximum voor haar rekening. Na dat jaar komen alle kosten voor rekening van db Europe.
2. De overheid als partner van db Europe verstrekt een achterstallige lening van € 28 miljoen om daarmee binnen een jaar de L-Band DAB opzet in Nederland te realiseren.
3. Als onderpand zal het desbetreffende L-Band en Band III Zendernetwerk (dat door deze investering veel meer waard geworden is dan de desbetreffende investering groot is) dienen.

Overeengekomen zal worden dat gedurende de looptijd van de licentie nieuwe aandeelhouders alleen in en na overleg met de overheid binnen db Europe B.V. aangetrokken kunnen worden. De totale achtergestelde lening zal in 15 jaar (de periode van de licentie) worden afgelost. Vervroegde aflossing is in principe mogelijk.

Consequenties:
1. De niet landelijke publieke omroep gaat op hetzelfde moment van start met DAB als alle andere radiostations.
2. De niet landelijke publieke omroep zal gedurende de db Europe licentieduur, niet via DAB worden verspreid.
3. Daarnaast wil db Europe, desgewenst, locale en regionale omroepen in hun verdere DAB professionalisering ondersteunen etc.
4. Nederland zal een 'voorbeeld land' t.a.v. DAB worden in Europa.
5. Nederland zal als DAB kennisland zowel macro als micro economisch daaruit grote voordelen behalen.
6. In deze door db Europe voorgestelde opzet wordt het L-Band en Band III bereik in één keer en binnen één jaar in heel Nederland gerealiseerd.
7. Voor de DAB gebruiker ontstaat vanaf de start van DAB in Nederland een 3 maal compleet landelijk dekkend (voor landelijke en niet landelijke omroep, publiek en commercieel) programma aanbod.
8. Door voor deze constructie te kiezen is er voor de niet landelijke publieke omroep de garantie dat zij gedurende de db Europe licentie duur verzekert zijn van uitzenden doormiddel van DAB.
9. één jaar na de introductie van DAB is er een 'Self supporting' DAB industrie in Nederland ontstaan dat als voorbeeld in Europa kan dienen.[dbeurope/Radio.NL]

Gerelateerde Artikelen